Przykładowy blog/witryna farmera

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Reklamy

Czas odświeżyć tę stronę i wspólnie znalęść jej nowe zastosowanie.

Do artykułu Farmera 12/2012

Problem gromadzenia i przetwarzania danych, informacji jest często poruszany i rozwiązywany przy pomocy komputera. W tym celu powstało wiele programów, które ułatwiają prowadzenie przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie zarządzania danymi. Jednak większość tych aplikacji instalowanych jest na komputerze i działa lokalnie, a często, prowadzona działalność wymaga wprowadzania danych z różnych miejsc, nie koniecznie w biurze lub innych miejscach, gdzie zainstalowana jest aplikacja … [więcej – całość tekstu w pliku PDF]

Najważniejsze funkcje systemu:
Archiwizacja danych gospodarstwa

  • rodzaj oraz terminy wykonywanych zabiegów na użytkach rolnych np. nawożenie, ochrony roślin, agrotechnika, siew, zbiór
  • informacji o użytym materiale siewnym np. odmiana, czy kwalifikowany
  • uzyskany plon, który jest automatycznie obliczany po wprowadzeniu zbioru

Możliwość wprowadzenia danych z poprzednich lat, a następnie porównania np. stabilności i poziomu plonowania danego gatunku
Dostęp do innych aplikacji przeznaczonych dla rolnictwa, które ułatwiają wprowadzanie danych do systemu, a także umożliwiają podjęcie decyzji np. dobór środka ochrony roślin, nawozu czy odmiany, która jest zalecana dla danego województwa.

Instrukcja obsługi, krok po kroku
FarmManager – http://www.data-farm.studentlive.pl
Ankieta oceniająca system – Po zapoznaniu się z funkcjonalnością systemu bardzo proszę o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, która ma na celu ocenę wyglądu, funkcji a także wskazanie potrzeb i wymagań producentów rolnych stawianych tej aplikacji WWW. Wypełniając ankietę współtworzysz system i przyczyniasz się do wirtualizacji rzeczywistości i kreowania innowacyjnych rozwiązań dla polskiego rolnictwa.

Systemy doradcze w rolnictwie

Do artykułu Farmera 10/2012
Projekt aplikacji bazodanowej wspomagającej identyfikację chwastów oraz sposoby ich zwalczania w zbożach ozimych
Autor aplikacji: Łukasz Dusza
Pobierz instrukcję obsługi
Uwaga: aplikacja uruchamia się tylko w środowisku Microsoft Access
Pobierz spakowaną ZIPem aplikację (a po zapisaniu na dysku rozpakuj archiwum, w katalogu ChwastSolutions odnajdziesz plik ChwastSoulutions.mdb)

Dane online w arkuszu

Kilka wskazówek i linków do artykułu w Farmerze 8/2012:

1. Arkusz notowania zbóż (program wykonany w ramach pracy inżynierskiej przez Ewę Kasak)
– proszę najpierw zapisać plik na dysku lokalnym a następnie z niego otworzyć program, aby program zadziałał musisz mieć włączone makra w arkuszu, dopiero wtedy możesz otworzyć ten plik. Jeśli nie wiesz jak włączyć makra kliknij na odpowiedni link: (Excel 2003) lub (Excel 2007/2010).

2. Streszczenie pracy i opis programu z pkt 1.

3. Interaktywny podręcznik menu Excela z 2003 do 2007

4. Rysunki, które nie zmieściły się w artykule:
po rysunku 1 powinien być jeszcze  rysunek przedstawiający okienko wskazania komórki początku obszaru wraz z przyciskiem właściwości, który wyglądają następująco.

5. opisywany plik w artykule (możesz go zapisać na dysku i rozbudować wg. opisu zamieszczonego w artykule)

Pomocny kontakt

Dodatkowe materiały do artykułu w Farmerze 7/2012

Link do mapy dojazdu (po otwarciu nowej strony z mapą, kliknij na linii aby zobaczyć szczegóły dojazdu)

Zdjęcia użytkownika na serwisie Panoramio.com

Kalkulator Dopłat do Materiału Siewnego i Dopłat Bezpośrednich

Powyższy projekt narzędzia jakim jest kalkulator dopłat do materiału siewnego oraz dopłat bezpośrednich ma na celu orientacyjne wyliczenie dopłaty do gruntów oraz do zakupionego i wysianego materiału kwalifikowanego jaką otrzyma rolnik którego wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez ARiMR i ARR. Aby rozpocząć korzystanie z kalkulatora wybierz w menu górnym „Kalkulator Dopłat”.

Pobieranie pliku

Kalkulato dopłat możesz pobrać klkająć na poniższy link:
Kalkulator2012.xls

  1. Wybierz opcję „zapisz jako”
  2. Wskaż miejsce na dysku lokalnym (np. „Moje dokumenty”)
  3. Otwórz plik z dysku lokalnego
  4. podczas otwierania pojawi się informacja o makrach, które należy WŁĄCZYĆ.
  5. pamiętaj! zrób kopię pliku, np. przez wybór polecenia „zapisz jako” a następnie zmień nazwę

Użytkowanie kalkulatora dopłat

1. W arkuszu „Dane Gospodarstwa”, w części I: rolnik wypełnia swoje dane identyfikacyjne wprowadzając m.in.: numery identyfikacyjny ARiMR, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podaje numer PESEL i NIP. Rozdział II to wprowadzenie działek ewidencyjnych gospodarstwa. Dla każdej działki wprowadza województwo, powiat, gminę obręb, numer działki, powierzchnię całkowitą oraz podać ilość użytków rolnych, nieużytków na określonej działce. Przycisk „Dodaj działkę” na Rysunku 2. służy do dodawania kolejnych wierszy w celu wpisania danych na temat kolejnej działki ewidencyjnej. Przycisk „Usuń wybraną działkę” usuwa dowolnie wybraną działkę
wskazaną przez użytkownika. W polu „aktualny kurs euro”, użytkownik ma możliwość wpisania dowolnego kursu europejskiej waluty, tak aby np. przeliczyć ile przy danym kursie otrzyma dopłat.

2. Po wpisaniu wszystkich danych, i kliknięciu na przycisk „Dalej” użytkownik uzupełnia dane na temat sposobu wykorzystania wcześniej podanych działek ewidencyjnych. Arkusz „Wypełnienie danych” jest najbardziej rozbudowanym arkuszem kalkulatora. W tym arkuszu producent rolny podaje informacje na temat sposobu wykorzystania działek rolnych gospodarstwa, z list rozwijanych, wybieramy najpierw obręb, a następnie działki ewidencyjne, które tworzyć będą działkę rolną, po dodaniu każdej działki ewidencyjnej program automatycznie aktualizuje powierzchnię działki rolnej, do której została ona dodana. Użytkownik określa także rodzaj dopłaty do poszczególnych działek, wskazuje, które działki obsiane są materiałem kwalifikowanym, podaje powierzchnię obsianą, wybiera z listy rozwijanej gatunek rośliny, do której ma zostać przyznany zwrot kosztów.

Na podstawie wpisanych danych, program określa, czy podana ilość materiału jest zgodna z minimalnymi normami ilości zakupionego materiału w kg/ha wymaganymi przez ARR. Rolnik, któremu przysługuje płatność do krów i owiec, płatność cukrowa, płatności rolnośrodowiskowe czy płatność do pomidorów, klika na odpowiedni przycisk, wypełnia dane, następnie przyciskiem
„Wstecz” wraca do arkusza „Wypełnienie danych”, po wypełnieniu wszystkich danych i klinięciu na „oblicz dopłaty” Następuje szacunkowe obliczenie dopłat przy wcześniej podanym kursie euro. Na wydruku ekranowym wyświetla się zestawienie wszystkich otrzymanych płatności wraz z przyporządkowanymi im kwotami